Vertrouwenspersoon - Van Nispen

Vertrouwenspersoon

23 oktober 2021 17:15


Leon Nederstigt en Marleen van Geldorp stellen zich voor als vertrouwenspersoon van RKVV Van Nispen

Voetbalvereniging Van Nispen wil een (sociaal) veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier kan voetballen en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen moeten voorkomen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de een een grap is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn.

Je kunt het beste iemand direct aanspreken wanneer je ongewenst gedrag ervaart.

In de praktijk blijkt dit niet altijd gemakkelijk te zijn. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede kunnen ervoor zorgen dat je er mee rond blijft lopen. In zo’n  geval is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft.

Als je met iemand wil praten over iets vervelends wat je is overkomen binnen de vereniging of wanneer je grensoverschrijdend gedrag van andere wilt melden, neem dan contact op met één van de vertrouwenspersonen.

Bij RKVV Van Nispen zijn dit Leon Nederstigt en Marleen van Geldorp. Zij luisteren, zoeken samen met jou naar een geschikte oplossing en verwijzen, eventueel door naar hulpinstanties, alles in goed overleg met jou.

Blijf er dus niet mee rondlopen neem gerust contact met ons op! Je kunt ons bereiken op:


Leon.jpg

e-mail: lpmnederstigt@van-nispen.nl                  

tel: 06-46275739

Marleen.jpg

e-mail: marleenvangeldorp@van-nispen.nl         
tel: 06-81896648

Vertrouwenspunt Sport

Spreek  je liever met een onafhankelijk persoon buiten de RKVV van Nispen over onacceptabel gedrag binnen de sport dan kun je terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF. (Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie).

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Hier kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. In een vertrouwelijke gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je kunt nemen om de ongewenste situatie aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Vertrouwenspunt Sport kun je bereiken op het gratis nummer 0900-2025590.

Je kunt ze ook een e-mail sturen: centrumveiligesport@nocnsf.nl
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!